یکی از بهترین گیاهان برای کاهش خطر ابتلا به سرطان، به ویژه سرطان تخمدان، نوشیدن چای سیاه ایرانی است که بهتر است آن را آغاز کنید.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.