ایمیل:

info@teabaleka.com

آدرس:

بلوار آفریقای جنوبی، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه کمان، پلاک ۱۴، زنگ ۱