چای سیاه سرگل بهاره ۹۹

هنگام دم کردن چای سیاه تی بالِکا بهتر است که:

    • برای یک قوری چهارنفره از سه قاشق غذاخوری چای استفاده شود.
    • از آب تصفیه نشده ، کلردار و چندبار جوشیده استفاده نشود.

* زمان ایده آل دم کشیدن چای سیاه : بین دوازده تا پانزده دقیقه با حرارت غیرمستقیم

وزن: 400 گرم
بهترین زمان مصرف: یک سال پس از تولید
قیمت: 65,500تومان
چای سبز سرگل بهاره ۹۹

هنگام دم کردن چای سبز تی بالِکا بهتر است که:

  • برای یک لیوان دمنوش بزرگ یا فرنچ پرس یک قاشق‌ غذاخوری چای استفاده شود.
  • از آب تصفیه نشده ، کلردار و چندبار جوشیده استفاده نشود.
  • از آب با دمای بین ۸۰ تا ۹۰ درجه استفاده شود.

* زمان ایده آل دم کشیدن چای سبز: بین سه تا پنج دقیقه

وزن: 400 گرم
بهترین زمان مصرف: یک سال پس از تولید
قیمت: 67,000تومان