چای سیاه سرگل بهاره ۹۹

هنگام دم کردن چای سیاه تی بالِکا بهتر است که:

برای یک قوری چهارنفره از سه قاشق غذاخوری چای استفاده شود.

از آب تصفیه نشده ، کلردار و چندبار جوشیده استفاده نشود.

* زمان ایده آل دم کشیدن چای سیاه : بین دوازده تا پانزده دقیقه با حرارت غیرمستقیم

وزن: 400 گرم
بهترین زمان مصرف: یک سال پس از تولید
قیمت: 65,500تومان